Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BBA TRANSPORT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., telefon: +48 22 463 47 01 do 04; fax: +48 22 463 47 48; Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000596969; Numer NIP: 1132590157; REGON: 140383900; Adres rejestrowy Spółki: ul. Kordeckiego 49 04-330 Warszawa zwana dalej Administratorem;
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. Nazwa firmy
  2. kod
  3. miejscowość
  4. osoba kontaktowa
  5. mail kontaktowy
  6. telefon kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi przez firmę BBA Transport system na przesłane zapytanie przez formularz na stronie www.
 • Podanie przez Pana/Panią danych w formularzu jest dobrowolne.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.